Wisc-4 Testi

Esenler/Başakşehir Psikolog

Wisc 4 Testi Nedir?


Wisc 4 uygulaması 6-16 yaş arası çocuklar için geçerli olup bir psikiyatr, rehber öğretmen ya da ilgili bir kurum tarafından talep edilebilir.

Çocukların farklı alanlardaki zeka seviyelerini ölçen Wisc 4 testi Türkiye ve dünya genelinde kullanılan en geçerli testtir.

Wisc 4 testi sonuçları Avrupa ve Amerika’daki okullarda da geçerlidir.

Wisc 4 Uygulama Aşamaları


Wisc-4 testini uygulayacak olan uzmanın yetki belgesi mutlaka sorgulanmalıdır. Wisc 4 testi uygulayıcı belgesi sadece psikoloji bölümü mezunlarına verilmektedir. Bu belgeyi vermeye yetkili olan kurum Türk Psikologlar Derneği‘dir.
Test yapılacak merkezin testi yapmaya uygun şekilde sessiz ve ferah olması gerekir.
Test uygulamasına gelecek olan çocuğun fiziksel ihtiyaçları( karnı tok, uykusunu almış ve tuvalet ihtiyacını karşılamış) gidermiş olması gerekir.
Test çok geç saatlerde ya da çok erken saatlerde uygulanmamalıdır.
Test uygulama süresinin çocuğun yaşına göre 1-2 saat arasında sürdüğü unutulmamalıdır.


Wisc 4 Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?


Wisc 4 testi uygulamasının ardından test sonuçları uzman tarafından bir rapor haline getirilir. Rapordaki sonuçlar net skorlar şeklinde değil “puan aralıkları” şeklinde kaydedilir.

Her bir alt test için ayrıca puan aralığı oluşur.

Bu alt testler şunlardır;

Sözel Kavrama
Algısal Akıl Yürütme
Çalışma Belleği
İşlemleme Hızı

Bu verilerle hazırlanan rapor kapalı zarf içinde aileye 1 hafta içerisinde teslim edilerek ilgili kurum ya da uzmana teslim edilmesi sağlanır.

Wisc 4 Sonucu Ne İşe Yarar?


Wisc 4 uygulaması sonucunda ortaya çıkan puan aralıklarına uygun olarak rehber öğretmen veya psikiyatr tarafından yönlendirme yapılır.

Test raporuna göre; Çocuğun eksik olduğu ve güçlendirilmesi gereken yönleri ile iyi olup değerlendirilmesi gereken yönleri tespit edilebilir.

Türkiye’de Wisc 4 sonucu ile öğrenci alan kurumlarda kayıt için bu puanlar kullanılmaktadır. Bunun dışında kendi içinde sınıf açan okulların ilgili kısımlarına öğrenci yerleştirme amacı ile de bu puan aralıklarına ihtiyaç duyulur.

Kimi kurumlarda ise yaz okulu veya kış okulu şeklinde açılan kurslara Wisc 4 puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Wisc 4 Puanı Nedir?


Yukarıda da belirttiğimiz gibi “Wisc 4 puanı” yerine kullanılan aslında “Wisc 4 puan aralığıdır“. Dolayısıyla doğrudan bir puandan söz etmek mümkün değildir.